Nõustamine

Visiooni ja plaani luues oleme sageli üksi ja vajame kedagi, kellega rääkida, kellelt tagasisidet ja tuge saada. Mõtleme koos sellele, kuidas Sinu visioon ja plaan teostada, milline tee valida ja kellega koos plaan ellu viia. Kui oled oma ettevõtet ehitamas siis analüüsime, kuidas seda paremini teha. Kui ettevõte juba olemas, vaatame, kuidas saaksid seda veelgi tulemuslikumalt arendada. Mõtleme läbi ka selle, mis on Sinu ettevõttes see miski, mis paneb kliente Sind teistele eelistama.

Teemad, millega töötan, on enamasti seotud ettevõtte arenguga

äriplaani tervikanalüüs
visioon, missioon ja väärtushinnangud igapäevases juhtimises
muutuste esilekutsumine ja elluviimine
projektiplaani nõustamine
disainmõtlemine alustavale ettevõtjale
koolitused alustavale ettevõtjale

Warren Buffetti nõuanne

Tark ettevõtja teab, et tema äri edu ei seisne uue ja maailmamuutva idee väljamõtlemises, vaid olemasolevatele parema klienditeeninduse lisamises. Sarnaseid tooteid ja teenuseid pakuvad paljud, kuid mida pakud Sina paremini?